121 One-to-One

Usługa cyfrowa 121 uniezależnia użytkowników od tempa oraz jakości wdrożeń informatycznych realizowanych przez strony trzecie. Osobiste schowki zaszyfrowanych informacji dają użytkownikom bezpieczeństwo, prywatność a jednocześnie ich wszechdostępność, gdziekolwiek i kiedykolwiek oni tych informacji potrzebują. Większość zastosowań 121 jest realizowanych poprzez aplikacje wirtualnego komputera osobistego.

obecne aplikacje 121

wirtualny komputer osobisty 121
punkt wyjścia zaistnienia w środowisku 121 oraz korzystania z jego aplikacji.

osobista platforma negocjacji usług scentralizowana na ich odbiorcy

osobiste informacje medyczne

cyfrowe dokumenty osobiste
automatycznie aktualizowane identyfikacje i konfigurowalne zestawy uprawnień

cyfryzacja dokumentacji i procesów prawnych ze ściśle kontrolowanymi regułami dostępu
loyal121
ponad dziedzinowe systemy lojalnościowe ze ścisłym zachowaniem prywatności uczestników

cyfrowa książka pojazdu
nurse121
wysoce kwalifikowany scentralizowany nadzór lekarski oparty na informacjach z lokalnych ośrodków diagnostycznych

system wystawiania oraz płatności faktur cyfrowych, w tym i masowo wystawianych rachunków domowych

osobiste narzędzia sieciowego licencjonowania dzieł
policy121
szczelne łańcuchy likwidacji ubezpieczonych szkód

bezposrednia kontrola własnych ogłoszeń na ekranach elektronicznych

kariera zawodowa: od szkoły podstawowej do obecności na rynku pracy

kryptograficzne bezpieczeństwo informacji osobistych w portalach społecznosciowych

Szyfrowany Internet Rzeczy (EIoT) - wydajne, bezpieczne i odporne na ataki, rozproszone siatki informatyczne.

żywność funkcjonalna -
technologie 121 i organizacje

technologia sieciowych schowków szyfrowanych informacji u podstaw systemu 121 (tylko EN)

Dokumenty cyfrowe to najczęstszy rodzaj obiektów w schowkach 121 (tylko EN)

Siećpospolita to uczestnicy systemu 121 oraz tworzone między nimi bezpieczne relacje teleinformatyczne.

My Naród.
portal dla tych "po jasnej stronie mocy"
firmy zaangażowane w rozwój systemów 121

CLAN Systems Ltd (tylko EN)

e-Ja Sp. z o.o.

MX Media
media exchange company
powered by information

Disruptive Innovations
(tylko EN)

HansenNet Sp. z o.o.

Hansenagat Hyzmatlary
(tylko EN)